Balker «Atlantic Bridge»

Bulker Atlantic Bridge

Challenge:

To monitor fuel consumption by the main engine and 3 diesel generators

Problem:

No automatic fuel consumption metering system.

Solution:

Installing a differential fuel flow metering system on the main engine and 3 diesel generators. Displaying the data on the 10″ operator’s console in the Central Control Room. Outputting CSV-format data to the ship’s network. Providing direct access to data for the ship’s operators.

Result:

The system allowed the ship’s crew and operator to get a complete picture of the fuel consumption. Optimal operation modes were identified for under various operating conditions of the ship. After implementing the system, collecting statistics and taking appropriate measures based on them, fuel economy reached up to 15% against the previous operating period.

 

 

Comments are disabled!

EAS Ettevõtluse arendamise sihtasutus on andnud jaatava vastuse BreezeMarine Group OÜ taotlusele järgmise toetusmeetme raames:
- Perioodil 1.09.2020.a. kuni 28.02.2022.a. viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel läbi projekti EU60300 - „BreezeMarine arenguprogrammi II etap“ teine etapp. Projekt sai tuge EASi ettevõtte arenguprogrammi toetusmeetmest.
- Projekti lühikirjeldus: Arenguplaani eesmärgiks on luua eeldused väärtusahelas ülespoole liikumiseks, läbi laevastiku automaatika süsteemide toote ja teenuse kombinatsiooni arenduse, aktiivse müügi, personali koolituse ja enda juhtimissüsteemi arenduse. Suurendada loodavat lisandväärtust pakkudes klientidele lahendusi maailma paremal tasemel. Jõuda oma ala liidrite hulka.
- Eesmärk: Jõuda oma ala liidrite hulka.
- Tulemus: liidrite hulka on jõutud.
- Toetuse summa: 206 775 €