Ships

COMPANY BLOG

ROMANTICA Cruise Ferry

ROMANTICA Cruise Ferry

21.01.2021
We faced several tasks: Installation of automated fuel consumption metering systems at four main engines, three auxiliary engines and two ...
ballast water purification unit

11.01.2021
Nowadays, people from all over the world pay particular attention to the environment and environmental protection issues. The pollution of the world ocean with harmful microorganisms by sea transport is a quite critical problem. International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments (BWM Convention) came into force on 8 September 2017. Purpose of the Convention is to prevent spreading of alien aquatic organisms from one area to another and reduce harm to the marine environment. ...
EAS Ettevõtluse arendamise sihtasutus on andnud jaatava vastuse BreezeMarine Group OÜ taotlusele järgmise toetusmeetme raames:
- Perioodil 1.09.2020.a. kuni 28.02.2022.a. viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel läbi projekti EU60300 - „BreezeMarine arenguprogrammi II etap“ teine etapp. Projekt sai tuge EASi ettevõtte arenguprogrammi toetusmeetmest.
- Projekti lühikirjeldus: Arenguplaani eesmärgiks on luua eeldused väärtusahelas ülespoole liikumiseks, läbi laevastiku automaatika süsteemide toote ja teenuse kombinatsiooni arenduse, aktiivse müügi, personali koolituse ja enda juhtimissüsteemi arenduse. Suurendada loodavat lisandväärtust pakkudes klientidele lahendusi maailma paremal tasemel. Jõuda oma ala liidrite hulka.
- Eesmärk: Jõuda oma ala liidrite hulka.
- Tulemus: liidrite hulka on jõutud.
- Toetuse summa: 206 775 €