БЛОГ

БЛОГ КОМПАНИИ

Балкер «Atlantic Bridge»

10.12.2020
Задача: Контроль за расходом топлива на Главный Двигатель и 3х ДГ Проблема: отсутствие автоматизированной системы отчетности и учета расходов . ...

Круизный паром «ROMANTIKA»

10.12.2020
Контроль и автоматизированный учет расхода топлива на 4х ГД, 3х ДГ ,2х Котлах. Мониторинг количества перекачиваемого топлива по судну. Установка системы дозирования топливной присадки. Мониторинг бункеровки (приема топлива на судно). ...

Танкер- химовоз «Sichem Mumbai»

10.12.2020
Задача: Контроль за расходом топлива на Главный Двигатель. Установка системы дозирования топливной присадки. Выявлена проблема: Непрозрачная система отчетности по расходам ...
EAS Ettevõtluse arendamise sihtasutus on andnud jaatava vastuse BreezeMarine Group OÜ taotlusele järgmise toetusmeetme raames:
- Perioodil 1.09.2020.a. kuni 28.02.2022.a. viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel läbi projekti EU60300 - „BreezeMarine arenguprogrammi II etap“ teine etapp. Projekt sai tuge EASi ettevõtte arenguprogrammi toetusmeetmest.
- Projekti lühikirjeldus: Arenguplaani eesmärgiks on luua eeldused väärtusahelas ülespoole liikumiseks, läbi laevastiku automaatika süsteemide toote ja teenuse kombinatsiooni arenduse, aktiivse müügi, personali koolituse ja enda juhtimissüsteemi arenduse. Suurendada loodavat lisandväärtust pakkudes klientidele lahendusi maailma paremal tasemel. Jõuda oma ala liidrite hulka.
- Eesmärk: Jõuda oma ala liidrite hulka.
- Tulemus: liidrite hulka on jõutud.
- Toetuse summa: 206 775 €