Танкер- химовоз «Sichem Mumbai»

Breeze Marine - комплексные услуги для флота


Задача:

Контроль за расходом топлива на Главный Двигатель. Установка системы дозирования топливной присадки.

Выявлена проблема:

Непрозрачная система отчетности по расходам топлива

Решение:

Установка дифференциальной системы контроля расхода топлива на главный двигатель. Разработана и внедрена система подачи топливных присадок учитывающая моментальный расход топлива.

Результат:

Благодаря системе экипаж, офис и оператор судна получил полную картинку отчетности о расходах топлива ГД и смогли установить такие режимы нагрузки при которых расходы топлива Главным Двигателем сократились на 10%-12%.

Комментарии отключены.

EAS Ettevõtluse arendamise sihtasutus on andnud jaatava vastuse BreezeMarine Group OÜ taotlusele järgmise toetusmeetme raames:
- Perioodil 1.09.2020.a. kuni 28.02.2022.a. viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel läbi projekti EU60300 - „BreezeMarine arenguprogrammi II etap“ teine etapp. Projekt sai tuge EASi ettevõtte arenguprogrammi toetusmeetmest.
- Projekti lühikirjeldus: Arenguplaani eesmärgiks on luua eeldused väärtusahelas ülespoole liikumiseks, läbi laevastiku automaatika süsteemide toote ja teenuse kombinatsiooni arenduse, aktiivse müügi, personali koolituse ja enda juhtimissüsteemi arenduse. Suurendada loodavat lisandväärtust pakkudes klientidele lahendusi maailma paremal tasemel. Jõuda oma ala liidrite hulka.
- Eesmärk: Jõuda oma ala liidrite hulka.
- Tulemus: liidrite hulka on jõutud.
- Toetuse summa: 206 775 €