Projects

COMPANY BLOG

Preparation of the ship FINVAL to insurance

10.03.2021
We would like to present you another project: Preparation of the ship FINVAL to insurance. ⠀ We had the following ...

Passenger/Ro-Ro Cargo Ship REGAL STAR

25.01.2021
We’d like to present you our project on board the Passenger/Ro-Ro Cargo Ship REGAL STAR. Our main task was to start monitoring fuel consumption by 2 Main Engines and 3 diesel generators. ...

Chemical tanker «Sichem Mumbai»

17.12.2020
A task: Fuel consumption control for the Main Engine. Installation of a fuel additive dosing system. Problem identified: Non-transparent reporting ...
Bulker Atlantic Bridge

Balker «Atlantic Bridge»

17.12.2020
Challenge: To monitor fuel consumption by the main engine and 3 diesel generators Problem: No automatic fuel consumption metering system. ...
EAS Ettevõtluse arendamise sihtasutus on andnud jaatava vastuse BreezeMarine Group OÜ taotlusele järgmise toetusmeetme raames:
- Perioodil 1.09.2020.a. kuni 28.02.2022.a. viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel läbi projekti EU60300 - „BreezeMarine arenguprogrammi II etap“ teine etapp. Projekt sai tuge EASi ettevõtte arenguprogrammi toetusmeetmest.
- Projekti lühikirjeldus: Arenguplaani eesmärgiks on luua eeldused väärtusahelas ülespoole liikumiseks, läbi laevastiku automaatika süsteemide toote ja teenuse kombinatsiooni arenduse, aktiivse müügi, personali koolituse ja enda juhtimissüsteemi arenduse. Suurendada loodavat lisandväärtust pakkudes klientidele lahendusi maailma paremal tasemel. Jõuda oma ala liidrite hulka.
- Eesmärk: Jõuda oma ala liidrite hulka.
- Tulemus: liidrite hulka on jõutud.
- Toetuse summa: 206 775 €