ABOUT COMPANY

BREEZEMARINE GROUP is a cutting-edge fast-growing European company specialized in general technical supply, engineering development and marine services for the fleet.

Over ten years of experience in the maritime industry, we have earned the trust of customers around the world. We constantly monitor trends in the maritime industry and integrate them efficiently. We have offices in several countries, which helps us to quickly respond to any challenges faced by the fleet.

Breeze Marine - комплексные услуги для флота

WHY CHOOSE

BREEZEMARINE GROUP

Breeze Marine - комплексные услуги для флота

Quality

Breeze Marine - комплексные услуги для флота

Reliable partner

Breeze Marine - комплексные услуги для флота

State-of-the-art technologies

Breeze Marine - комплексные услуги для флота

Over 15 year experience

BREEZEMARINE DOCUMENTS

Would you like to get advice from
company BREEZEMARINE GROUP?

Get a consultation:

  *
  *
  *
  *
  *
  EAS Ettevõtluse arendamise sihtasutus on andnud jaatava vastuse BreezeMarine Group OÜ taotlusele järgmise toetusmeetme raames:
  - Perioodil 1.09.2020.a. kuni 28.02.2022.a. viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel läbi projekti EU60300 - „BreezeMarine arenguprogrammi II etap“ teine etapp. Projekt sai tuge EASi ettevõtte arenguprogrammi toetusmeetmest.
  - Projekti lühikirjeldus: Arenguplaani eesmärgiks on luua eeldused väärtusahelas ülespoole liikumiseks, läbi laevastiku automaatika süsteemide toote ja teenuse kombinatsiooni arenduse, aktiivse müügi, personali koolituse ja enda juhtimissüsteemi arenduse. Suurendada loodavat lisandväärtust pakkudes klientidele lahendusi maailma paremal tasemel. Jõuda oma ala liidrite hulka.
  - Eesmärk: Jõuda oma ala liidrite hulka.
  - Tulemus: liidrite hulka on jõutud.
  - Toetuse summa: 206 775 €