Chemical tanker «Sichem Mumbai»

Breeze Marine - комплексные услуги для флота


A task:

Fuel consumption control for the Main Engine. Installation of a fuel additive dosing system.

Problem identified:

Non-transparent reporting system for fuel consumption

Decision:

Installation of a differential fuel consumption control system on the main engine. The system for supplying fuel additives was developed and implemented, taking into account the instant fuel consumption.

Result:

Thanks to the system, the crew, office and operator of the vessel received a complete picture of reporting on the main engine fuel consumption and were able to establish such load conditions at which the fuel consumption of the Main Engine was reduced by 10% -12%.

Comments are disabled!

EAS Ettevõtluse arendamise sihtasutus on andnud jaatava vastuse BreezeMarine Group OÜ taotlusele järgmise toetusmeetme raames:
- Perioodil 1.09.2020.a. kuni 28.02.2022.a. viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel läbi projekti EU60300 - „BreezeMarine arenguprogrammi II etap“ teine etapp. Projekt sai tuge EASi ettevõtte arenguprogrammi toetusmeetmest.
- Projekti lühikirjeldus: Arenguplaani eesmärgiks on luua eeldused väärtusahelas ülespoole liikumiseks, läbi laevastiku automaatika süsteemide toote ja teenuse kombinatsiooni arenduse, aktiivse müügi, personali koolituse ja enda juhtimissüsteemi arenduse. Suurendada loodavat lisandväärtust pakkudes klientidele lahendusi maailma paremal tasemel. Jõuda oma ala liidrite hulka.
- Eesmärk: Jõuda oma ala liidrite hulka.
- Tulemus: liidrite hulka on jõutud.
- Toetuse summa: 206 775 €